Rejestracja telefoniczna

Codziennie w dni robocze

O mnie

O mnie

lek. med. Andrzej Stępniewicz
specjalista w dziedzinie psychiatrii

W 1994 r. ukończyłem Akademię Medyczną w Gdańsku na Wydziale Lekarskim. W1998 roku uzyskałem I - szy i w 2001 roku II - gi stopień specjalizacji z psychiatrii.

Ukończyłem Studium Pomocy Psychologicznej w Warszawie, uczyłem się w Studium Terapii Uzależnień w Warszawie oraz w studium psychoterapii w nurcie psychodynamicznym.

Od początku pracy zawodowej pracuję w ambulatoryjnym lecznictwem psychiatrycznym.

Z Olsztynem jestem związany zawodowo od 2015 r., pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego NZOZ Akson, Poradni Zdrowia Psychicznego w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie oraz konsultuję pensjonariuszy w domach opieki.